Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt.

Data: 2011-08-25

 

18 sierpnia 2011r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, co daje
nadzieję na zdecydowaną poprawę losu czworonogów w Polsce.


Ustawa przewiduje zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami do
dwóch lat ograniczenia lub pozbawienia wolności, a za znęcanie się ze
szczególnym okrucieństwem do trzech lat. Zniesione zostało również
ograniczenie w wysokości nakładanych na sprawców przestępstw
grzywien

Przed sądem w sprawach dotyczących znęcania się nad zwierzęciem będą
mogły występować organizacje społeczne, dzięki czemu będą mogły one
aktywniej i skuteczniej działać na rzecz ochrony zwierząt.

W myśl ustawy każdy kto napotka w lesie lub poza terenem zabudowanym
porzuconego psa lub kota - w szczególności na uwięzi - musi powiadomić
o tym schronisko dla zwierząt, straż gminną lub policję. Oznacza to m.in.,
że myśliwi nie będą mogli odstrzeliwać błąkających się zwierząt domowych.
 
Ustawa zakazuje także trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin
albo w sposób powodujący cierpienie, a także na uwięzi krótszej niż trzy metry.
Złamanie tego zakazu będzie wykroczeniem.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją, gminy będą opracowywały co roku
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, obejmujący m.in. zapewnienie
im miejsca w schronisku, sezonowe dokarmianie, poszukiwanie dla nich
właścicieli, a także sterylizację lub kastrację.

Dzięki zapisom zawartym w nowelizacji, wszelkie skupiska zwierząt objęte
zostaną większym nadzorem i kontrolą, co uskuteczni walkę z pseudohodowlami.
Wprowadzony zostanie zakaz sprzedaży zwierząt domowych na targowiskach.
Zwierzęta będzie można rozmnażać tylko w zarejestrowanych hodowlach.

W projekcie zakazano także tzw. kopiowania, czyli przycinania psom
ogonów i uszu dla celów estetycznych.


 

Poprawa losu zwierzaków będzie możliwa, tylko wówczas, kiedy
każdy z nas aktywnie włączy się w akcję pomocy poszkodowanym.

Nie przechodź obojętnie wobec jakiejkolwiek formie przemocy na
zwierzętach w Twoim otoczeniu!

Tylko wówczas oprawcy nie pozostaną bezkarni.