SOS dla szczecińskich kotów ze stoczni.

Data: 2009-09-10

Po upadku Stoczni Szczecińskiej i zwolnieniu stoczniowców,
na terenie zakładu pozostało bez opieki kilkaset oswojonych
kotów. Nadchodząca zima może stać sie dla nich katastrofą.
W nieogrzewanych pomieszczeniach zakładowych, zwierzęta
nie mają szans na jej przeżycie.

Dla ratowania kotów został zawiązany "Komitet Pomocy Kotom
Pracującym w Stoczni"
. Ludzie związani z Komitetem, wyłapują
koty wymagające natychmiastowej pomocy lekarza weterynarii,
leczą i organizują adopcję. Długoterminowe działania mogą
pomóc im wszystkim.

Do akcji włączają sie prywatni przedsiębiorcy, młodzież szkolna,
harcerze, aktorzy, dziennikarze oraz osoby, dla których nie jest
obojętny koci los.

Nad całym przedsięwzięciem, nadzur sprawuje Zwierzęcy Telefon Zaufania
 - Organiazacja Pożytku Publicznegoz siedzibą
przy ul. Ojca Bejzyma 5/2 w Szczecinie KRS: 0000054167

Organizacja potrzebuje jednak wsparcia ze strony mieszkańców Szczecina.
Poszukuje nowych domów dla zdrowych, odrobaczonych,
wysterylizowanych kotów. Potrzebne jest również wsparcie
finansowe na dalsze leczenia i karmienie kotów.

Pomoc finansową można przekazywać na konto Zwierzęcego
Telefonu Zaufania
85 9396 0007 0017 0934 2000 0001
z dopiskiem: "stoczniowe koty"

Informację na temat kotów do adopcji można uzyskać pod
numem telefonu 091 422 30 88

Zapraszamy do współpracy.