Czy rysie w Polsce przetrwają?

Data: 2010-05-26

 

Ratujmy polskie rysie

Cały czas trwa akcja pomocy polskim rysiom, z inicjatywą której wystąpiła
organizacja WWF w Polsce.

Dlaczego WWF pomaga rysiom?
W Polsce żyje już tylko 200 rysi. Większość zamieszkuje polską część Karpat
(tzw. rysie karpackie), część jest rozproszonych w lasach w północno - wschodniej
części kraju (tzw. rysie nizinne).  Ze względu na brak dogodnych warunków życia,
ich liczba w ostatnich latach znacznie zmalała. Ryś zniknął z Puszczy Piskiej
i Lasów Napiwodzko-Ramuckich. Najbardziej zagrożone są w tej chwili
rysie nizinne. Bez pomocy człowieka, ich los jest przesądzony. Organizacja WWF
rozpoczęła kilkuletni program ochrony tych drapieżników w Polsce.

Główne zagrożenia.Polskie rysie
Przyczyną tragicznej sytuacji rysi w Polsce jest brak dogodnych dla tych
zwierząt, warunków życia – rozległych terenów leśnych, bez zabudowań, dróg
i innej ingerencji człowieka.
Zwierzętom brakuje też wystarczającej ilości pożywienia. Rysie polują
głównie nasarny i jelenie, a w ostatnich latach ich liczebność w miejscach
występowania rysi zmniejszyła się kilkukrotnie.
Brak pożywienia powoduje, że rysie są osłabione, samice nie są w stanie wykarmić
swoich młodych. Niedożywione kocięta częściej chorują i umierają – przeżywa
mniej niż połowa małych rysi.

Cele akcji pomocy
Głównym celem projektu jest przywrócenie populacji rysi na obszarach,
gdzie jeszcze niedawno występowały naturalnie. Ze względu na to, iż
w lasach mazurskich żyje zaledwie około 60 osobników, to właśnie na tym
obszarze WWF pracuje nad odtworzeniem populacji. Dzięki metodzie reintrodukcji,
młode urodzone w niewoli, już od pierwszych tygodni życia mogą poznawać dziką
przyrodę i uczyć się życia na wolności. Aż do momentu usamodzielnienia, 
pozostają jednak w kontakcie ze swoją matką.

WWF planuje utworzyć mapy korytarzy migracyjnych (pasów drzew i zarośli), Polskie rysie
które połączą ze sobą obszary, na których rysie już występują. To pozwoli rysiom
przemieszczać się, komunikować się i rozmnażać w nowych grupach.

Celem działań WWF jest także uświadamianie społeczeństwa o potrzebie
ratowania zagrożonych gatunków, przekonanie myśliwych aby ograniczyli odstrzały
zwierząt, którymi żywią się rysie.

Każdy z nas może pomóc!
Akcja przywracania gatunku rysi w Polsce wymaga ogromnych
nakładów finansowych. WWF potrzebuje pomocy. Wsparcia można
udzielić jednorazowo lub regularnie wpłacać środki na konto organizacji.

Informacje, w jaki sposób pomóc na stronie: www.rys.wwf.pl

 


 

PROSIMY  O POMOC


Źródło: www.rys.wwf.pl