Zbiórka darów

Data: 2010-07-05

Pod patronatem Zwierzęcego Telefonu Zaufania, ruszyła w naszym
sklepie zbiórka karm dla kotów z terenu byłej Stoczni Szczecińskiej.

W sklepie znajduje się pojemnik, do którego można wrzucać
zakupione produkty, które następnie są przekazywane fundacji.
 

 

Pomóż kotom razem z nami!

 

Na każdy produkt zakupiony dla potrzebujących zwierząt otrzymają
Państwo 12% rabatu. Produkty zostaną przekazane Zwierzęcemu
Telefonowi Zaufania.

Pomoc finansową można przekazywać także na konto Zwierzęcego
Telefonu Zaufania
85 9396 0007 0017 0934 2000 0001
z dopiskiem: "stoczniowe koty"

Informację na temat kotów do adopcji można uzyskać pod
numem telefonu 091 422 30 88

 

PROSIMY O POMOC