Zbiórka karmy - pomóż kotom przetrwać zimę

Data: 2012-06-11

Jak co roku, właśnie ruszyła w sklepie zbiórka karmy
dla kotów wolnożyjących, będących pod opieką
Zwierzęcego Telefonu Zaufania.

Pod opieką ZTZ nadal pozostają koty z terenu zlikwidowanej
Stoczni Szczecińskiej.

 

W sklepie znajduje się pojemnik, do którego można wrzucać
zakupione lub przyniesione produkty, które następnie są przekazywane fundacji.

 

Pomóż kotom razem z nami!

 

Na każdy produkt zakupiony dla potrzebujących zwierząt otrzymają
Państwo 12% rabatu. Produkty zostaną przekazane Zwierzęcemu
Telefonowi Zaufania.

Pomoc finansową można przekazywać także na konto Zwierzęcego
Telefonu Zaufania
85 9396 0007 0017 0934 2000 0001

Dane Fundacji

Informację na temat kotów do adopcji można uzyskać pod
numem telefonu  91 422 30 88

 

PROSIMY O POMOC