Zwierzęcy Telefon Zaufania

Zwierzęcy Telefon Zaufania - każda pomoc sie liczyZWIERZĘCY TELEFON ZAUFANIA 91 422 30 88

Stowarzyszenie Społeczno - Ekologiczne
"Zwierzęcy Telefon Zaufania" jest organizacją
pozarządową, której celem jest poprawa losu
bezdomnych zwierząt, żyjących wokół nas.

www.zwierzecytelefonzaufania.strefa.pl

 

  

Cele stowarzyszenia:

  • sterylizacja i leczenie dzikich kotów
  • poszukiwanie nowych, przyjaznych domów
  • zmniejszenie populacji niechcianych zwierząt, żyjących na ulicach miast
  • edukacja dzieci, młodzieży i społeczności w zakresie idei propagowanych przez Stowarzyszenie

Pełne dane:

Nazwa: Stowarzyszenie Społeczno-Ekologiczne "Zwierzęcy Telefon Zaufania"
Adres: Ojca Beyzyma 5 lok. 2; 70-391 Szczecin
Telefon:  (0-91) 422 30 88
Rok rejestracji:   2000
Rok uzyskania statusu OPP:  2005
KRS:  0000054167
REGON:  812371185
Bank:  Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie
Nr konta: 85 9396 0007 0017 0934 2000 0001