Prawa autorskie

Paragraf

Właścicielem serwisu/strony www.AmazoniaZoo.pl jest firma:
AmazoniaZoo.pl Kornelia Socha
ul. Reymonta3/7/8, 71-276 Szczecin
NIP 594-152-48-67

Przedstawiona na stronach serwisu AmazoniaZoo.pl szata
graficzna, logo, zdjęcia, treść, są chronione prawem autorskim
i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane,
chyba że właściciel serwisu wyrazi na to pisemną zgodę.

Treści, znaki towarowe, loga i ilustracje produktów znajdujące się
na stronach AmazoniaZoo.pl, należą odpowiednio do ich właścicieli
i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów
licencyjnych, nie mogą być kopiowane bez zgody ich właścicieli.

Firma AmazoniaZoo.pl będzie z konsekwentną stanowczością ścigała i dochodziła
swoich praw przed sądem, żądając wysokiego odszkodowania od osób/firm/instytucji
działających na jej szkodę i łamiących prawo.


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402),
  • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).